Zespół hal magazynowych z bud. Biurowymi w Sękocinie

Projekt przewiduje budowę zespołu hal o funkcji magazynowej oraz towarzyszących im budynków biurowych. Obiekt podzielony będzie na sześć części. Każda z nich będzie funkcjonowała niezależnie.Zaproponowany obiekt zarówno formą jak i kolorystyką nawiązuje do projektowanej funkcji. W bryle budynku poprzez zróżnicowanie kolorów rozróżniono poszczególne funkcje i zaakcentowano wejścia do poszczególnych części.

 

Powierzchnia terenu inwestycji: 41 427 m²

 

Powierzchnia całkowita całego kompleksu: 14 957 m² w tym:

-hal magazynowych: 12 917 m²

-budynków biurowych: 2 040 m²

 

Powierzchnia użytkowa całego kompleksu: 14 584 m² w tym:

-hal magazynowych: 12 766 m²

-budynków biurowych: 1 818 m²

 

Lokalizacja: Sękocin Stary, gmina Raszyn
Inwestor: F.D.S Property and Development Sp. z o.o