Grafit Architekci — Biuro architektoniczne Warszawa

Zajmujemy się pełną obsługą projektową inwestycji budowlanych. Uczestniczymy w procesach inwestycyjnych od momentu zakupu nieruchomości (analizy urbanistyczne, analizy chłonności terenu), poprzez etap sporządzania wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi (w tym pozwolenie na budowę), do czasu zakończenia realizacji inwestycji (pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego). Operujemy na terenie całego kraju, choć większość naszych realizacji znajduje się w Warszawie i okolicach.

Przez blisko dziesięć lat działalności zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów budynków mieszkalnych, biurowych, hal magazynowych i produkcyjnych (w tym przetwórstwa spożywczego), budynków usługowych i przemysłowych oraz całych osiedli mieszkaniowych.

Portfolio

Budynki biurowe

Użyteczność publiczna

Obiekty przemysłowe

Budynki mieszkalne

Nasza oferta

Zajmujemy się opracowywaniem wielobranżowych projektów budowlanych, przetargowych oraz wykonawczych wraz z prowadzeniem wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji

Wykonujemy kompleksowo realizację wszystkich procedur prawno-budowlanych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji, w tym decyzje pozwolenia na budowę, decyzje środowiskowe, pozwolenia wodno-prawne

Sporządzamy kosztorysy inwestorskie, ofertowe, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Opracowujemy koncepcje architektoniczne oraz funkcjonalno-przestrzenne obiektów oraz analizy chłonności dla działek i terenów inwestycyjnych

Opracowujemy ekspertyzy budowlane, konstrukcyjne i przeciw pożarowe, raporty środowiskowe, karty informacyjne przedsięwzięcia, operaty wodno-prawne, scenariusze pożarowe oraz opinie techniczne niezbędne dla przebudów i rozbudów obiektów budowlanych

Dwa nasze główne działy obecnej działalności to obiekty przemysłowe (hale magazynowe, zakłady produkcyjne, sortownie owoców, przetwórnie, oczyszczalnie ścieków) oraz architektura kubaturowa (budynki biurowe, mieszkalne, użyteczności publicznej)

Kompleksowe projektowanie obiektów biurowych, mieszkalnych i użyteczności publicznej

Podstawą naszej skuteczności jest nie tylko wiedza i doświadczenie w zakresie projektowania budynków biurowych, hal magazynowych i produkcyjnych (w tym przetwórstwa spożywczego), osiedli mieszkaniowych oraz budynków usługowych i przemysłowych ale także umiejętność wykorzystania naszej wszechstronności poprzez pracę w wielobranżowym zespole. Projekt obejmujemy kompleksową opieką, biorąc udział w całym procesie inwestycyjnym — od zakupu działki do zakończenia budowy.

Nasi Klienci cenią sobie przejrzyste i elastyczne zasady współpracy. Dostosowujemy się do planów, oczekiwań i możliwości danego inwestora. Zależy nam na budowaniu wieloletniej współpracy z naszymi partnerami biznesowymi.