Budynek centrum laboratoryjnego dla UKSW

Udział w konkursie na projekt budowy budynku Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Projekt o nowoczesnej bryle, która jednocześnie poprzez użyte materiały, wpisuje się w otaczające, już istniejące budynki kampusu.
Budynek w formie prostopadłościanu z wyciętym w nim tarasem zielonym, nawiązuje do form urządzeń laboratoryjnych, gdzie wewnątrz maszyn obserwowane są zachodzące procesy.

 

Z powodów proceduralnych konkurs nie został rozstrzygnięty
Powierzchnia użytkowa: 2 957 m²
Powierzchnia całkowita (z garażem podziemnym): 8 647 m²
Lokalizacja: ul. Wójcickiego, Warszawa
Projekt: faza koncepcji 2008
Inwestor: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Koncepcja powstała przy współpracy z firmą Portal Sp. z o.o. Sp.k.