BUDOWLANY „OSKAR” – RADWAR BUSINESS PARK

Radwar Business Park, inwestycja rozbudowy budynków biurowych CNPEP Radwar otrzymała główną nagrodę w konkursie „Budowa Roku 2009” organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Ministerstwa Infrastruktury.
29 czerwca br. podczas uroczystości wręczania nagród laureatom konkursu „Budowa Roku 2009”, statuetkę wraz z dyplomem za nagrodę I stopnia przyznanej inwestycji Radwar Business Park, odebrał przedstawiciel realizatora inwestycji- Budimex S.A.

„Nagrodzone budowy świadczą o jakości polskiej przestrzeni i polskiego pejzażu budowlanego” – powiedział Piotr Styczeń, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, wręczając nagrody.

Organizowany od 20 lat konkurs ma za zadanie wyłonienie spośród obiektów budowlanych wzniesionych w danym roku takich, które charakteryzują się najwyższą jakością robót oraz nowoczesnymi rozwiązaniami, stanowiącymi też wybitne osiągnięcia polskiej myśli technicznej.